Acte Necesare

ACTE NECESARE IN CAZUL CELOR MAI ITALNITE LUCRARI DE CADASTRU 

 ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE):

1. Certificat de atestare fiscală eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;

2. Actele de proprietate ale terenului (după caz) : Titlu de Proprietate, extras C.F. (sau copie C.F. vizata de Oficiul de Cadastru), contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor – in original sau copii legalizate;

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;

4. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in “intravilanul nou”) – in original.

5. Adeverinta de suprafete cu categoriile de folosinta (daca este cazul) .

 ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE):

1. Certificat de atestare fiscală eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;

2. Actele de proprietate ale terenului: Titlu de Proprietate, extras C.F. (sau copie C.F. vizata de Oficiul de Cadastru), contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor – in original sau copii legalizate;

3. Autorizatia de construire autorizatia de luare in folosinta si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor (in cazul constructiilor noi – daca exista) – copii legalizate;

4. Adeverinta de notare de la Primarie (pentru constructiile care nu figureaza in C.F. – daca nu exista va poate ajuta topograful);

5. Certificat de nomenclatura stradala si adresa (daca nu exista va poate ajuta topograful);

6. Certificat de radiere al constructiei/constructiilor (daca nu exista va poate ajuta topograful) – in original, daca exista constructii care s-au demolat si se regaseau in C.F.;

7. Adeverinta de suprafete cu categoriile de folosinta (daca este cazul) ;

8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox ; 

9. Certificat de performanta energetica (dupa caz) .

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA): 

1. Certificat de atestare fiscală eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie – in original;

2. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;

3. Autorizatia de construire , autorizatia de luare in folosinta si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor – copii legalizate;

4. Adeverinta de notare de la Primarie – in original;

5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

6. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;

7. Dupa caz – Certificat de nomenclatura stradala si adresa (daca nu exista va poate ajuta topograful) in original;

8. Adeverinta de suprafete cu categoriile de folosinta (daca este cazul) ;

9. Certificat de performanta energetica .

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR:

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;

2. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

3. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;

4. Certificat de urbanism (daca nu exista va poate ajuta topograful) in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original. 

ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI/SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI: 

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;

2. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

3. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;

4. Dupa caz – Certificat de nomenclatura stradala si adresa (daca nu exista va poate ajuta topograful) in original;

5. Declaratie notariala sau proces verbal de vecinatate intocmit de topograf si semnat de toti vecinii din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original;

6. Adeverinta de suprafete cu categoriile de folosinta (daca este cazul) .